Cấp chứng chỉ Kế toán trường – Theo Bộ Tài chính

dao-tao-ke-toan-truong-dai-hoc-thuong-mai.png

Chứng chỉ Kế toán trưởng[Đại học Thương Mại], Bộ Tài chính

Trong các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp, Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài chính (CFO) – Cấp chứng chỉ Kế toán trường – BTT

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở.

Quy định chung về Kế toán trường mà ai đăng ký khoá học này đều phải biết
1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Ðiều 5 của Luật này.

2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Ðiều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Ðiều 50 của Luật này và phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.

Căn cứ Thông tư số 119/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế Toán Trưởng.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm…

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán thông báo mở lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp tại trường Đại học Thương Mại như sau:

1. Tên chứng chỉ: Bồi dưỡng Kế toán trưởng (theo thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính )

2. Dự kiến Khai giảng: Khai giảng liên tục căn cứ vào số lượng học viên đăng ký

3. Thời gian học dự kiến: các tối thứ 2-4-6 từ 18h30 (Thời gian học có thể thay đổi khi các thành viên trong lớp thống nhất được với nhau)

4. Học phí: 2.500.000/1 khóa đào tạo

5. Hồ sơ gồm: Đơn xin học (theo mẫu) + bằng tốt nghiệp Đại học, trung cấp, cao đẳng đúng quy định + CM thư nhân dân + 2 ảnh 3×4 + học phí

Share this post

PinIt
submit to reddit

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    lên trên đầu