Hội Nữ Tri Thức là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hỗ trợ và giúp đỡ phụ nữ, đưa ra các chương trình đào tạo dành cho phái nữ, phù hợp với nữ giới như: sư phạm mầm non, dược sĩ, …

Tầm nhìn

Hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển cho một Việt Nam mạnh mẽ hơn trong một thế giới tươi đẹp hơn.

Giá trị

Hợp tác: Trung tâm sẽ hợp tác với tất cả các cá nhân và tổ chức để thực hiện được những mục tiêu đã thống nhất và thỏa thuận.

Cam kết: Chúng tôi cam kết hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển thông qua sự tham gia tích cực và chủ động của cộng đồng.

Trách nhiệm giải trình: Chúng tôi nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của trung tâm và cam kết thực hiện các chương trình đã công bố.

Tôn trọng: Chúng tôi luôn mong muốn những hoạt động có chất lượng và được suy nghĩ thấu đáo từ chính mình và các đối tác.

Bao gồm: Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt, chúng tôi tìm kiếm và thu nhận các ý kiến, đóng góp và quan điểm từ các cá nhân và tổ chức khác nhau vì một Việt Nam phát triển tốt đẹp hơn.